Xaiv Cesar: Txhua tus menyuam

Cesar thiab Katie Armendariz
Cesar thiab Katie Armendariz

Raws li ib tug kws qhia ntawv hauv tsev kawm ntawv qib siab nrog Master's Degree hauv Education, Cesar tau qhia, tau txais kev pab thiab cob qhia ntau txhiab tus menyuam. Nws tau pom ntau yam teeb meem uas cov niam txiv thiab cov tub ntxhais kawm muaj niaj hnub ntsib.

Nyem qhov no kom paub ntxiv txog Cesar thiab xyuas seb vim li cas nws thiaj li yog tus neeg sib tw lav los ntawm LBUSD pawg tswj hwm tsev kawm ntawv.