Elect Cesar: Mọi vấn đề về trẻ em

Cesar và Katie Armendariz
Cesar và Katie Armendariz

Là một giáo viên trung học giàu kinh nghiệm với bằng Thạc sỹ về Giáo dục, Cesar đã dạy, hướng dẫn và hướng dẫn hàng ngàn trẻ em. Anh đã chứng kiến ​​nhiều thử thách mà cha mẹ và học sinh phải đối mặt hàng ngày.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về Cesar và tìm ra lý do tại sao ông là ứng cử viên duy nhất được các thành viên hội đồng trường LBUSD xác nhận.